Visszeres a lábam, mit tegyek?

A pálya visszér

a pálya visszér

Tolna Megyei Népújság, A túrázók — bármerre is járjanak — bi­zonyára találnak maguknak olyan helyet, teret, hogy ked­velt sportjukat szabályok szerint, előírások alapján űz­zék. Ehhez szeretnénk most segítséget nyújtani, amikor néhány játék tudnivalóit rész­letezzük. A játékok legfontosabb kel­léke természetesen a labda. Ál­talában akkor kedvelt ez a játék, ha viszonylag kicsiny terület áll rendelkezésre és keyés a résztvevő.

  • pozitivemberek.hu - Orvosi cikkek, egészséges életmód, könnyed kikapcsolódás
  • Hasznos információk - VeinStream visszér klinika
  • Visszér kezelése - Kígyó Webpatika
  • Érsebészet-scleroterápia
  • A visszér kezdeti szakasza úgy néz ki
  • Tízből négy felnőtt szenved visszérbetegségben — nyáron súlyosabbá válnak a tünetek
  • Visszerek nélkül él

Az általá­nosan elfogadott szabályok szerint 20 méter hosszú, 10 méter széles a pálya, persze a viták elkerülése végett célsze­rű, ha az alkalmi futballisták meghúzzák az alapvonalakat. A kapuk lehetnek téglából, melegítőből, vagy akár háti­zsákból is.

A kapu előtt leg­alább másfél méter távolság­ban ki kell jelölni az úgyne­vezett semleges zónát, ahol sem védő, sem támadó já­tékos nem tartózkodhat. Csu­pán a büntetőrúgásnál ezt a félpályáról szokták elvégezni igyekezhet védeni valamelyik futballista, de csak lábbal. A játékidő mindig a kirándulók erőállapotától, kedvétől, han­gulatától függ. A kispályás futballhoz ha­sonlóan népszerű játék a fe­jelés is. Általában 12—15 mé­ter hosszú, 6—7 méter széles pályát szoktak jelölni, a ka­pufák egymástól való távol­sága 3—4 méter lehet, s mivel felső kapufa nincs, az a gya­korlat, hogy a kapusnak kije­lölt játékos kinyújtott keze jelenti az érvényes magassá­got.

Az utóbbi időben elter­jedt az úgynevezett csapatfe­jelés. Tehát amikor nem a pálya visszér pár áll egymással szemben, hanem egy-egy együttesben három-négy játékos is szere­pet kap. A kapust kivételes jogok il­letik meg. Ennek alapján a kapusvonaltól egy méterre, bármilyen szituációban, kéz­zel is megfoghatja a labdát, illetve elütheti a játékos elől.

Amennyiben más játékos érinti a a pálya visszér kézzel, lábbal, felső testtel, akkor a pálya felezővonalától az ellenfél büntetőhöz jut, aminek vég­rehajtása: egy játékos egyből kapura fejel, a kapuban pedig csak a kapus háríthat.

Visszeres láb? Nem csak esztétikai probléma!

Rajtuk kívül nem avatkozhat senki sem a játékba. A mezőnyjá­tékosok és a kapus is stuk- kolhat, azaz egyből vissza­küldhet! Sokan úgy játsszák ezt a variációt, hogy a stukk- ból elért gól duplán számít.

Amennyiben a stukkolást a kapus megfogja, de a labda időközben lepattant, akkor a stukkoló játékos a pattanás helyéről újból fejelhet A já­tékos dekázva felvihet! A stukkolás, mint kifejezés, egy külön játék elnevezése­ként is szerepel. Ennek az a lényege, hogy két-három mé­ter távolságban leáll egymás­sal szemben a két ellenfél és egymásnak fejelgetik a lab­dát.

Amelyik játékos elvéti és nem tudja visszafejelni, úgy a pálya visszér kap. Ezt lehet időre, vagy meghatározott számra játszani. A túrákon újból divatos társasjáték lett az úgyneve- vett nemzetesdi. Mindössze egy labda kell hozzá, és egy, a közreműködők által kivá­lasztott játékvezető, az első fordulóban. A bíró leteszi a földre a labdát, e köré helyez­kednek el a játékosok, akik időközben egy-egy nemzet ne­vét választották maguknak.

a pálya visszér

Akit elta­lálnak, az hibapontot kap, rúna és visszér ha a dobó téveszt célt, őt büntetik. Általában három fordulóból áll a verseny, il­letve addig, ameddig három hibapontot nem gyűjt valaki, aki kiesik a további küzde­lemből.

A burgonyacsíra visszerek győztese az, aki utoljára marad, s a kö­vetkező fordulóban ő lesz a bíró.

Dr. Kiss Attila

A visszértágulat hosszobb távon a láb fáradékonyságához, vissz- érgyulfadáshoz, visszértrombózis- hoz vezethet. Évtizedekig fenn­álló visszértágulat esetén, idő­sebb korban a lábszárfekély sem ritkaság. Ezért kell törekednünk arra, hogy megelőzzük, vagy, ha ezt már elmulasztottuk volna, idejekorán gyógyíttassuk. Hogy kékeslilán kiduzzadó, gyakran hüvelykujj-vastagságnyi- ra dagadt, tágult visszerek csak a lábon vannak, az fizikai adott­ságokkal magyarázható.

Visszértágulat a lábadon? Így enyhítsd a tüneteket!

Az álló ember felületes visszereire a bennük lévő véroszlop meglehe­tősen nagy nyomást gyakorol. Ha az erek fala örökletes adott­ságok miatt gyenge, kicsi a nyo­mással szembeni ellenálló­képessége, akkor könnyen kitá­gul.

Facebook csoportjaink

Az örökletes hajlamon kí­vül a visszértágulatot elősegíti az állandó állófoglalkozás is. Az állandóan álló embernél hiányzik az izomzatnak 'ez a pumpáló mozgása, ráadásul könnyen meg- eshetik, hogy a billentyűk sem érnek már össze a pálya visszér így a vér­oszlop teljes súlya nyomja szét a lábszár visszereit.

a pálya visszér

Különlegesen hajlamos a ter­hes anya a terhesség utolsó hó­napjaiban a visszértágulatra, ezért kívánatos, hogy szükség esetén, akár rugalmas gumiha­risnyát is hordjon. Nem jó a térd alatt, vagy térd felett szo­rító gumi harisnyakötő. Aki nap­hosszat áll, jól teszi, ha időn­ként lábujjhegyre ÓH, sétál, te­hát alaposan megtornósztatja lábikra, és lábszárizmait. Ha pedig már megvan a visszértágulat — a pálya visszér ne kozmetikai okok miatt — hanem a további panoszok megelőzése érdekében menjünk orvoshoz.

A pálya visszér, ha közvetlenül a se­bész szakorvost keressük fel. Ne tartson senkit vissza az idejekorán végzett visszérműtéttől az, ha rokonától, vagy szom­szédjától hallja, hogy annak visszértágulata műtét után új­ra fellép.

Nem a sebész bűne, hanem természetes jelenség, hogy néha a keringésből kiik­tatott ér mellett egy másik vissz­ér tágul ki. Éppen ezért ne hi­báztassuk az orvost, de ne is tartsuk a műtétet feleslegesnek. Szükség esetén egy ismételt mű­tét a második tágult visszér-sza- kaszt is kikapcsolhatja.

Tapasz­talt és szakavatott sebészorvos kezében, a visszérműtét sem nem veszélyes, sem nem fáj­dalmas. Talán érdemes még megemlí- feni azt is, hogy azokban a családokban, ahol mindkét sző­lő visszértágulatban szenved, visszeres repülővel repülő valószínű, hogy az utódok is hajlamosak erre.

a pálya visszér

Ahhoz azonban, hogy egy-egy betegség létrejöj­jön, nem elég a hajlam, szük­ség van a hajlamot felszínre ho­zó környezeti tényezőkre, mint például az ó llondó állás. Ezért az olyan szülők, akik visszértá­gulatban szenvednek, gyermeke­ik érdekében lehetőleg olyan életpályát keressenek nekik; amely nem kíván mazdulatkui j állást, szinte naphosszat.

Fájdalomközpont

Az idei gyer­mek- és csecsemőruhák divatjára jellemző a többféle szín, főleg különböző pasztellszínek. A meghatá­rozósokat soronként adjuk, egy-egy sorba teháit több megfejtés is kerülhet, me­lyeket fekete kocka választ el egymástól.

Könnyítés­ként ió néhány betűt előre beírtunk az ábrába.

a pálya visszér

Vízszintes: 1. Az árucse­reforgalom egyik fajtája- 2.