Kövess minket!

Visszérrel a Belügyminisztériumba viszik, IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy

Végezetül úgy tetszik, itt e tájban, Mit nem kínáltak és nem volt enyém, A szőlők és az ódák otthonában Gyökeret vertem s mélyre nőttem én. És így talán, ha benne nyugszom egyszer, Koporsómon, halotti ingemen Nem leszek árva, nem oly idegen. Nemes Nagy Ágnes fordítása A történész azzal a jóhiszemű elképzeléssel lép a könyvtárba, hogy majd ott kihámozza az elmúlt korok képét.

Egy dicső korszak, egy nyomorult évszázad, mindig hagy maga után egy tekercsnyi vagy egy hegynyi iratot. Az első - "békebeli" - s a második, már alaposabb világháború felmérhetetlen papírtömeget hagytak maguk után, és hosszú ideig elláthatják a történészeket. Hacsak Mars isten, kontár kísérleteit elszégyellve, következő jelenésében szénné nem égeti az előbbiek krónikáit. A kortárs hitetlenül gondol az eljövendő kutató munkájára. Az események csak hallatlanul kis hányada jegyeztetett fel.

Embermilliók váltak humusszá vagy hamuvá anélkül, hogy egy oldalt írtak volna arról, amit láttak, akartak, hittek, szenvedtek. Kevés kivételtől eltekintve, hiányoznak a hóhérok emlékiratai is. Az okmányok semmi esetre sem tarthatnak jogot arra, hogy az emberiség naplójának számítsanak.

Már a számok és a fényképek is megtanulták a hazugság művészetét.

visszér metafizikai okok

A szereplők maguk is álarccal játszanak az események színpadán. Az igazságügyminiszterek már megtanulták a betörőktől, hogy biztosabb kesztyűs kézzel nyúlni az iratokhoz, nehogy, ott maradjon a megmásíthatatlan ujjlenyomat. Ki fogja elmondani a mai idők történetét? Rengeteg fog elveszni. Túl sokan haltak meg úgy, hogy nem végrendelkeztek. Könyvtárak égtek le. Követségek és vezérkarok megsemmisítették naplóikat.

Hajók tűntek el. Repülőgépek, kémek, hősök, gyermekmilliók égtek el úgy, hogy még a neveik is eltűntek. Egy-egy véletlenül megmenekült mesél még - de kinek? Feledékeny kortársainak? Ezer, tízezer közül egy ír emlékiratokat. És hány van ezek között, aki csak menti, mossa önmagát, csak támadja és mocskolja kortársait?

Hány ír ma csak azért, hogy az elmúlt világégés tökéletlenségét az eljövendő tökéletesítésére fordítsa? Hánynak "háttér" és "környezet" a "mi" világunk, s csak arra jó, hogy egy regényes történetet fonjanak bele? Akinek fáj a múlt, az nem akar visszaemlékezni, akinek nem fájt, az már elfelejtette, aki egészen benne élt, annak a világrengető katasztrófa végül is csak a köznapok sora volt, aki távol élt, nem ismeri a messzi embermilliók közös titkát: a kor hangulatát. Sokan túl fiatalok voltak, amikor megtörténtek a dolgok, és még nagyon tele voltak saját létükkel.

visszér viszkethet láb

Másoknak már minden mindegy volt, már betegség és évek álltak köztük és a világ közt. Nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik egyszerűen csak tanúk, és elmondhatnak egy történetet: én ezt láttam.

Свежие комментарии

Ezt hallottam, így volt. Hogy is volt csak? Hogy kezdődött? A kezdet már a folytatás volt.

Legfrissebbek:

Az életrajzírónak jó, az bejelenti, hogy hőse hol s mikor született; aki történetet mesél, már hazudik, ha azt állítja, hogy "így kezdődött! Legjobb esetben ott tart, ahol másvalaki épp azt mondta: " Kufstein, Olmütz, Arad És milyen rossz kezdet az, hogy: "Az osztrák-magyar csapatok átlépték a szerb határt.

Milyen iszonyú kezdet, hogy Chamberlain Godesbergben tárgyal, s aztán megkérdi kíséretétől: "Azt hiszitek, tetszettem Hitlernek?

Meg lesz velem elégedve? S ami a végét illeti, arra ne legyen gondunk! Az élet maga sem fejeződik be úgy, hogy valaki megcsinálta a dolgát, ellátta gyermekét, megírta utolsó szimfóniájának utolsó taktusát - úgy fejeződik be, hogy a hőst "elviszi az ördög", "a fűbe harap" - vagy kevésbé virágos nyelven: "felfordul", "meghal". A történet akkor hal meg, ha az író leteszi a tollat.

A szlovákiai zsidók üldözése — részletek Csehszlovákia szétrombolását —ben a német kapitalizmus kiszolgálója és eszköze, a nemzeti szocializmus végezte el, de e szétrombolás előkészítésében része van a nyugati kapitalizmusnak is, mert tárgyalt és egyezkedett Hitler Németországával; a nácizmus hódító vágyának és falánkságának csillapítására szabad prédául dobott oda neki kontinentális népeket és országokat — igyekezve a veszedelmes versenytárs étvágyát kielégíteni és a saját érdekszférájától távol tartani. A Szudéta-vidéknek és Szlovákia nyugati csücskének megszállása idején, szeptemberében valóságos népvándorlás indult meg Szlovákia fővárosából.

Ott teszi le, amikor elhangzik a nászinduló? Amikor aláírják a békeszerződést? Mindegy, pontjából az események csakhamar vesszőt csinálnak. Nevezd hát meg, ő, Múzsa, a repülőrajt, mely Valódi hőskölteményben a Múzsa, miután megmondta, hogy ötszáz Szicíliából jött Liberatorból állt, rögtön hozzátenné, hogy Róma egén már több csodálatos tünemény jelent meg.

Romulus és Remus kezdetben - a valódi kezdetben - keselyűket láttak. Hannibál betörése előtt kerek, tüzes pajzsok villantak keresztül az egén. Egyszer, amikor az ókeresztény Rómában pestis dúlt, és az engesztelő körmenet épp a Hadrianus császár mauzóleuma előtti hídon vonult keresztül, az emlékmű felett megjelent a halál angyala, és hüvelyébe dugta a kardját.

Tizenkettedik Pius pápa azt mondta - ha majd a szenttéavatását tárgyalják, értesülni fogunk a részletekről - hogy a vatikáni kertekben sétálva, forogni látta a napot. Ha valaki talán még kételkedne a jelenések valódiságában, egynek bizonyítékát kézzel foghatja: ott őrzik a Santa Francesca Romana templomában, a Forum sarkában, Szent Péter térdnyomait!

Úgy történt a dolog, hogy az Apostol a Forumon prédikált, de a nép nem hallgatta.

Máshová néztek, mert Simon, a mágus, épp a fejük felett repkedett. Természetesen az ördögök vitték tenyerükön, azért lebegett olyan biztosan, túl a templomok márványhomlokzatain A tömeg, a vak tömeg Egyszerre csak eltűntek a kénbűzös ördögfiókák, a mágus leesett, és szörnyet halt, Szent Péter térdnyomai pedig a századok folyamán már sok visszérrel a Belügyminisztériumba viszik hitetlent győztek meg arról, hogy Róma ege csodákat rejt.

Ezek után nem csoda, csak éppen különös, hogy a világos, peremén egy kissé ködös mennybolton megjelentek az alumíniumszörnyek. Különös, hogy valahol, végtelen messze, ezer gyár meggyártotta azt a tízezer különböző alkatrészt, melyeket egy ilyen gépmadárrá lehet összerakni. Különös, hogy az a Jóisten, aki a pestis rakoncátlan arkangyalát visszaparancsolta, az eseményeket előre látva, már több millió évvel ezelőtt megteremtette a halakat, melyeknek zsírja lassan benzinné ért, melyből viszont a szikra kicsalja az őstengerek melegét, úgyhogy sok eleven gyermeket lehet vele egyszerre elégetni egy virágos lengyel mezőn, vagy repülőgépmotort lehet hajtani vele.

Különös, hogy a bölcsek kövét és a hosszú élet kvintesszenciáját kereső alkimisták nyomán megszületett a modern vegyészet - az elvont és önzetlen, anyagkutató tudomány, mely egy hosszú kísérletsor boldog befejezéseként a trinitrotoluolnak keresztelt anyagot eredményezte - s hogy ez a pennsylvaniai hegyek termelte vasércben most Róma felé utazik a mennyeken keresztül, hogy hamarosan ama törvények visszérrel a Belügyminisztériumba viszik, melyeket Galilei részint ugyancsak Rómában foglalt számokba és latin mondatokba, visszérrel a Belügyminisztériumba viszik hozzánk, és porrá zúzza a városnak egy csak a valószínűségszámítás a megmondója, melyik részét.

Amikor a szirénák felbúgtak, a gépek már jöttek is dél felöl. Ritmikusan erősödő és halkuló dongózúgásuk egyre közeledett.

Az emberek elkezdtek szaladni. Fenn álltam a Trinita dei Monti obeliszkjénél, s a csendes, autóktól, kocsiktól rég elhagyatott városban úgy hallgattam a két hangot, mintha egy beteg orgona javítását figyelném. A pedálban elakadt a bourdon mély C-je, s fenn, a harmadik manuálban is baj van, de nehéz megtalálni a halk, visszérrel a Belügyminisztériumba viszik, búgócsiga hangot a sípok rengetegében Semmi értelme, mert a lehulló bomba nem tesz különbséget az "itt" és az "ott" közt a bomba szigorúan semleges.

visszér gél nevekből

Egy kicsit furcsa mereven állni a szaladók közt, mintha bátorságommal kérkednék. Bátor vagyok igazán? Eddig még csak kétszer bombázták Rómát, mindig csak a város peremét - nem biztos, hogy ide jönnek. Talán továbbmennek a dongók, és majd este bemondja a londoni rádió, hogy Firenze pályaudvara lángokban áll, de Ghirlandaio freskói a Santa Maria Novellában nem sérültek meg. Abban a jóleső tudatban fogunk elaludni, hogy robbannak a német lőszerszállító vonatok, s a vörös láng szépen kivilágítja a templomoltár feletti gót rozettákba foglalt színes üvegeket Egy icipicit megmozdul a föld, csak annyira, mintha egy súlyos teherautó ment volna el a hátam mögött.

Itt a közelben lakik egy német újságíró barátom, a Via Gregoriana egyik ötödik emeletén. Onnan végig lehet látni a városon. Az utca lejt, szaladok, s már ott is vagyok. Barátom otthon van, egy másik újságíró és egy archeológus társaságában.

Egészségünk ártalmai

Úgy ülünk együtt, mintha kint az eső esne. A föld reszket, az orgonazúgást az ablaktáblák csendes rezgése váltotta fel és egy mély, nem is nagyon erős, összefolyó hang, inkább hosszú, elnyújtott nyögéshez hasonló. Mintha nagy, fekete függönyt húznának fölfelé, kis, kerek, fehér felhőcskék pukkadnak az égen, és a dongózúgás erősödik. Becker, az újságíró, kiviszi látcsövét a tetőteraszra. Szőnyeget dobtak. Becker bemutatja visszérrel a Belügyminisztériumba viszik kinyit egy pléhskatulyát, és azt mondja: - Tea.

Vizem is van - mondja büszkén. S egy szép kis bronzedényben három csészére való vizet tesz fel. Leülünk, mint a három úriember Molnár "Játék a kastélyban" című darabjának első jelenetében, és hallgatunk egy darabig. Fel szeretném használni ezt a szünetet, hogy kibéküljek e sorok kései vagy távoli olvasójával.

Nem kételkedem, hogy történetemnek ezen visszérrel a Belügyminisztériumba viszik a Belügyminisztériumba viszik pontján már nem hisz nekem, mert ellentmondásokat talált, s mert megtanulta, ha máshogy nem, de a szigorúan következtető detektívregények nyomán, hogy ellentmondás a valóságban nincs, s ha a gyanús egyén a vallatásnál ellentmondásokba keveredik, akkor vége: a detektív s az igazság győztek.

Nem, nem hazudtam. Mondhatnám, a Conan Doyle-ok s Edgar Wallace-ok hazudnak folyékonyan s bűnüket cinikusan beismerve. Az ő logikus világuk, amelyben a gazember mindig hurokra kerül, fura álomvilág, amelynek még a revolver sem képes egy kis realitást adni.

visszér népi orvoslás ember

Свежие записи

Hogy olvasóm már akkor megvonta bizalmát, amikor bekopogtam Beckerhez kopogtam, ismétlem, mint az igazság aprólékos fanatikusa, mert az utolsó bombázás óta sem víz, sem villany nem voltaz kizárólag Homérosz bűne, aki arra késztetett, hogy in medias res induljak neki mesémnek. Ugyan honnan? Éljen az ellenség! Az amerikaiak kisiklanak a ködből, és szépen leejtik azt az ötszáz bombát, amelynek nyomán a tűz és füst piros-feketéje terül el a város szélén, mint a "szőnyeg", s aztán nyugodtan, háborítatlanul lekanyarodnak a tenger felé.

A kevés elhárító ágyú gránátja alacsonyan robban, legfeljebb azokban tesz kárt egy-egy szilánk, akik a lapos tetőről figyelték a színjátékot.

Nincs védelem. Mert az államok, amikor új háborúra készülnek, rendszerint az előző tapasztalatai alapján fegyverkeznek.

Antioxidánsok

Tizennégyig az Osztrák-Magyar Monarchia úgy készült, hogy tizenötben biztosan megnyerte volna a königgrätzi csatát. A második világháború légvédelme az as bombák ellen még hatásos lett volna.

Akkor Németországban hosszú papírcsíkokat ragasztottak az ablakokra, hogy a robbanás szele szét ne vesse őket. Buzgó, öreg nénikék még akkor is ragasztották, amikor a nyolctonnás szörnyek már javában estek a felhőkön keresztül, s Olaszországnak még papírszalagja sem volt.

Elfelejtette hozzátenni: " Békére sem készült. Semmire sem készült, csak népünnepélyekre és ünnepeltetésekre. Az augustusi korból, amelyben önmagát vélte látni, csak a circensest vette komolyan, mert a kenyérről a jó, szorgalmas nép úgyis gondoskodott.

Csanda Gábor szerkesztői jegyzete

Fasiszta politika - kortárs vagyok, tanú vagyok, s előre ellentmondok azoknak, akik az okmányok világából akarnak okulni - nem volt soha. Szavak voltak, szónoklatok, s még a tömeg is hiányzott, aki elhitte volna őket, s megadta volna a creditur ergo est sovány valóságát. De senki sem hitt - talán mert a hinni igének, akárcsak a szeretni igének, hiányzik a hatékony imperativusa, talán, mert a "tan"-t nehéz volt megtalálni Mussolini tízkötetes "Beszédei és írásai"-ban, talán, mert nem is volt fasiszta doktrína, hanem csak egy fekete inges csoport, amely egy szép nap megkaparintotta az állampénztár kulcsát.

fájdalom a műtét után visszér

A fasiszták önmagukat szívesen nevezték "munkáspárt"-nak. Szívesen harcoltak egyedüli fegyverükkel, a nyomdafestékkel, a polgár, a borghese figurája ellen, de rossz néven vették, ha arról volt szó, hogy a baloldal is veri - több okkal-joggal - a polgárt. Szerettek kiállni a nyugati-keresztény kultúra védői közé - Mussolini, a "tiszteletbeli máltai lovag" neki még a nemes ősöket is elengedték s Ciano, az "aranysarkantyús vitéz" ez egyben Mozarttal volt egyenrangú - de egy kis pártalakulat az Antieuropeo című lapocskával támadta és pocskondiázta a "nyugati" ideálokat.

Komoly, hideg realistáknak mondták magukat, és megalapították a "fasiszta misztika iskolájá"-t. Védték a családot és az erkölcsöket, de Mussolini s lánya szerelmi ügyeit a fasiszták széltében-hosszában tárgyalták, s az orvietói tornatanárnőket nevelőintézetbe vitték, a külföldi diplomatákat mulattatni.

A szlovákiai zsidók üldözése 1939–1945

Ami pedig a katonai felkészülést illeti, az nagyjából abban merült ki, hogy Mussolini - aki a világháborúban előbb mint újságíró volt fölmentve a katonai szolgálat alól, s később egy hátországi hadgyakorlaton egy rosszul töltött és fölrobbant fegyvertől könnyebben megsebesülve rohant vissza a szerkesztőségbe - kócsagforgót tűzött acélsisakjába.

A gépfegyverek és hajítódárdák háborújában legyőzve Abesszíniát, kinevezte önmagát az Impérium Első Marsalljává. A kis király dührohamot kapott, amikor megtudta, hogy előléptették, nehogy katonai rangja alatta maradjon egy tényleges őrmesterének.